неизвестни издатели   118+ 1

серия "Поздравъ отъ В.-Търново".   5


неизвестна серия,вероятен издател Бронфен   4


неизвестна серия В. Търново с червен надпис   8


неизвестна серия В. - Търново с черен надпис   3


неизвестна серия В. - Търново с черен надпис (мека хартия)   2


неизвестна серия с кафяв надпис  2


неизвестна серия със светло кафяв надпис  2


неизвестен издател с мастилено-виолетова щампа на гърба В. Тѫрново-Tarnowo   11


неизвестна серия (вероятно Ив.. Ферманжиевъ) или препечатани негови такива   11


неизвестна серия (вероятно П. Минчевъ)   2


неизвестен издател (вероятно Нанковъ)   3


 

 (сборни)   65 + 1