Мод. Магаз. П. Д. Гъргаричевъ   22

 

 

вар. 1 - Издание Мод. Магаз. П. Д. Гъргаричевъ. (надписът е на гърба)   6

 

вар. 2 - Издание Мод. Магаз. П. Д. Гъргаричевъ. (надписът е на лицето)    16